دسته: دسته‌بندی نشده

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی های انجام گرفته ، مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به فروشگاه های مجازی به شرح ذیل می باشند : ۱- شناسایی مالک فروشگاه و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال.۲- کامل و صحیح […]